Schneider Istvánné méltatása a BIBÓ ISTVÁN EMLÉKÉREM adományozása alkalmából

Nyomtatás
Készült: 2021. október 20.

Schneider Istvánné iskolai tanulmányai befejezését követően a társadalombiztosítás területén, a Fővárosi Egészségbiztosítónál kezdett dolgozni. Ott szerezte meg a felsőfokú iskolai végzettséget is. Szakszervezeti titkárrá választásáig vezető beosztásban dolgozott az ellenőrzés területén. Már 20 éves korában felkérték a helyi szakszervezeti bizottságban történő munkavégzésre. 1994-ben függetlenített szakszervezeti titkárrá választották. Az alapszervezet akkor 4000 fős tagsággal rendelkezett. Ettől az időponttól bekapcsolódott az ÉSZT, valamint a KSZSZ munkájába is.

2002-ben a Társadalombiztosítási Dolgozók Szakszervezetének (TBDSZ) elnökévé választották, mely tisztségében többször megerősítették.  Munkája az egész országra kiterjedt. Mivel 2011 januárjától a közigazgatás átszervezése után a TBDSZ-hez tartozó szakszervezeti tagok több területre kerültek (megyei kormányhivatalok, nyugdíjbiztosítási, egészségbiztosítási hivatalok, Nemzeti Rehabilitációs Szociális Hivatal, Nemzeti Rehabilitációs Szakigazgatási Szerv), ezért a felsorolt területek főigazgatóival, megyei kormányhivatalok vezetőivel közvetlenül kellett egyeztetnie az ott dolgozó munkavállalók érdekében.

Schneider Istvánné 2012. májusban második alkalommal is az ÉSZT alelnöke lett. Ebben a tisztségében a közszférával, ezen belül, a közigazgatás, a nyugdíj, az egészségbiztosítás és a rehabilitáció kérdéskörével foglakozott. A TBDSZ vezetésének javaslatára többször részesült kitüntetésben, kétszer miniszteri kitüntetést kapott.

A Közszolgálati Szakszervezetek Szövetsége munkájában 2002-től vesz részt. 2004-ben a KSZSZ alelnökévé választották. 2011 elejétől a KSZSZ Kormányhivatali Tagozatának vezetője. E tisztségében rendszeresen egyeztetett a Közigazgatási Minisztériumban az adott témáért felelős vezetőkkel és munkatársakkal. A KSZSZ alelnökeként a gazdálkodás, a költségvetés kérdéseivel foglalkozott. Sokat fáradozott az ÉSZT és a SZEF együttműködésének javítása érdekében.

A Közszolgálati Szövetségi Nyugdíjas Alapítványa (KÖSZNYA) PEB (Pénzügyi Ellenőrző Bizottság) elnöke. Az elmúlt években aktívan részt vett a NYUSZET (Nyugdíjas Szervezetek Egyeztető Tanácsa), valamint a NYOK (Nyugdíjasok Országos Képviselete) munkájában.

Hosszabb ideje részt vesz az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács (OKÉT) és a Közszolgálati Érdekegyeztető Fórum (KÉF) munkájában.

Schneider Istvánnét a KSZSZ 2017. május 4-én megtartott XII. Kongresszusa  újra a szövetség alelnökévé választotta.

Schneider Istvánnét a KSZSZ Elnöksége a hosszú időn át végzett odaadó, önzetlen és kimagasló érdekvédelmi munkájának elismeréséül BIBÓ ISTVÁN EMLÉKÉREMBEN részesíti.

Budapest, 2021. október 8.

a KSZSZ Elnöksége