Tóthné Komonyi Judit méltatása a BIBÓ ISTVÁN EMLÉKÉREM átadása alkalmával

Nyomtatás
Készült: 2021. október 20.

Tóthné Komonyi Judit 1986-tól dolgozott a Központi Statisztikai Hivatal Felhasználói Kapcsolatok Főosztály Információszolgálat Osztályán.

Feladatai közé tartozott adatkérések megválaszolása, statisztikai számjelek, fogyasztói és termelői árindex-igazolások elkészítése, regiszter-információk ellenőrzése és továbbítása magyar és angol nyelven.

2014. márciusában a KSH Szakszervezet titkárának választották meg. A szakszervezet aktív és nyugdíjas tagozatból áll, Judit titkári munkáját 6 főbizalmi segítette, akikkel rendszeresen tartotta a kapcsolatot.

A KSH Elnökségével évente egyszer találkoztak hivatalosan, amikor a felmerült problémákat megbeszélték, és kéréseiket továbbították. Ezen kívül az azonnali megoldásokat igénylő kérdésekben rendkívüli megbeszéléseket szerveztek.

Komonyi Judit eredményesen harcolt azért, hogy saját irodába költözhessen a  szakszervezet, hogy a munkatársak folyószámla-költségeit a Hivatal megtérítse.  A   klímaberendezések felszereléséért is hatékonyan lobbizott.  

A Hivatallal kötött Együttműködési Megállapodást kiegészítették és módosították úgy, hogy a munkatársak szempontjából sok minden előnyösebben alakuljon. További eredményeket ért el az utazási költségek kedvezőbb megtérítése és a munkahelyi étkeztetés felülvizsgálata terén.

Titkársága ideje alatt a Szakszervezet a jogosultak részére rendszeresen utalt szociális és temetési segélyt, valamint gyerek születésekor és nyugdíjba vonuláskor szintén anyagi támogatást nyújtott.

A 2018. márciusában tisztújításhoz összehívott küldöttgyűlés újabb 4 évre egyhangúlag meghosszabbította tisztségében.

2020. januárjától már nem a KSH munkatársa. Jelenleg nyugdíjasként különböző alapítványok, egyesületek szervező, lebonyolító munkájában vesz részt.

A KSZSZ Szövetségi Tanácsának munkájában mindig lelkesen vett részt. Lehetett rá számítani szakszervezeti feladatokban, ötleteivel támogatta a rendezvények megvalósulását. Szövetségünk képviseletében több rendezvényen részt vett.

A Közszolgálati Szakszervezetek Szövetsége Elnöksége Tóthné Komonyi Juditnak,
a Központi Statisztikai Hivatal Szakszervezete elnökének, a Közszolgálati Szakszervezetek Szövetsége Szövetségi Tanácsa tagjának a magas színvonalon végzett, elkötelezett szakszervezeti munkájáért Bibó István Emlékérmet adományoz.

Budapest, 2020. szeptember 23.